[Sörés, Anna. Typologie et linguistique contrastive: théories et applications dans la comparaison des langues]

Název: [Sörés, Anna. Typologie et linguistique contrastive: théories et applications dans la comparaison des langues]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 269-271
Rozsah
269-271
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Sörés, Anna. Typologie et linguistique contrastive: théories et applications dans la comparaison des langues. Bern: Peter Lang, 2008. xvi, 212 s. Etudes contrastives; 9. ISBN 978-3-03911-518-1.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Skalička, V. 1962. Typologie a konfrontační lingvistika. Československá rusistika 7, 210–212. – Reprint in Skalička 2004–06, III, 935–939.

[2] Skalička, V. 1963. Typologie a komparatistika. In: Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii. Ed. B. Havránek et al. Praha, 41–45. – Reprint in Skalička 2004–06, II, 901–907.

[3] Skalička, V. 2004–06. Souborné dílo. I–III. Ed. F. Čermák et al. Praha.

[4] Vykypěl. B. 2006. Essais zur Prager Typologie (mit einer Bibliographia typologica Pragensis). München.