[Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu]