[Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu]

Název: [Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 306-309
Rozsah
306-309
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 279 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica; č. 372. ISBN 978-80-210-4674-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.