[Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu]

Title: [Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu]
Source document: Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 306-309
Extent
306-309
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 279 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně. Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis. Facultas philosophica; č. 372. ISBN 978-80-210-4674-0.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.