Mirek Čejka osmdesátiletý

Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 236-239
Rozsah
236-239
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Jubilejní článek; Nekrolog
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Note
  • Bibliografie "Soupis prací Mirka Čejky publikovaných v letech 1999-2009" na s. 238-239.
Document
Reference:
[1] Čejka, Mirek. 1972. Lexicostatistic dating and Slavonic languages. SPFFBU A 20, 39–52.

[2] Čejka, Mirek. 1979. Cesta k rekonstrukci nostratického slovníku a gramatiky. SPFFBU 27, 35–43.

[3] Čejka, Mirek. 1988. Nostratická hypotéza a současná lingvistika. Zápisník slovenského jazykovedca 7/4, 4–10.

[4] Čejka, Mirek. 1991a. [zpráva] Hawaii Conference on Shang Civilization. Oriental and African Studies 26, 1990, Bratislava 1991, 219–223.

[5] Čejka, Mirek. 1991b. [recenze] Early China, Vol. 9–10, Berkeley 1983–85. Oriental and African Studies 26, 1990, Bratislava 1991, 246–250.

[6] Čejka, Mirek. 1992. Hodnota a význam Miklošičovy studie o negaci ve slovanských jazycích. In: Miklošičev zbornik. Mednarodni simpozij v Ljubljani od 26. do 28, junija 1991, ed. J. Toporišič et al. [= Obdobja 13]. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljublani, 255–262.

[7] Čejka, Mirek. 1994. Přání jako intencionální stav a mluvní akt. Brno – Regenburg: Habilitační práce.

[8] Čejka, Mirek. 1996. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty). Brno: Masarykova univerzita.

[9] Čejka, Mirek. 1999. Má čeština desiderativní větný modus? (K typologii tzv. přacích vět). In: Festschrift für Klaus Trost zum 65. Geburtstag (= Die Welt der Slaven, Sammelbände, Bd. 5). München: Sagner, 49–56.

[10] Čejka, Mirek & Lamprecht, Arnošt. 1963. K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků. SPFFBU 11, 1–20.

[11] Čejka, Mirek & Lamprecht, Arnošt. 1984. Nostraticeskaja ipoteza. Săvremenno săstojanie i perspektivi. Săpostavilno ezikoznanie (Sofia) 9, 86–92.

[12] Čejka, Mirek & Lotko, Edvard. 1974, 1976. Jazyk a jazykověda. Praha: SPN.

[13] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1974. Jazyk doby kamenné. Věda a život 1974, 88–91.

[14] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1975a. Zamyšlení nad příbuzností jazykových rodin a nad slovníkem nostratických jazyků Illiče-Svityče. SPFFBU 22–23, 221–234.

[15] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1975b. Indoevropské jazyky a nostratická teorie V.M. Illiče-Svityče. Slovo a slovesnost 36/1, 62–69.

[16] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1977. Pokrok v poznání předindoevropské jazykové situace. Poznámky k Illičově-Svityčově rekonstrukci nostratického slovníku. Slovo a slovesnost 38/4, 344–347.

[17] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1978. Co je tzv. nostratická teorie? Universitas 11/5, 69–71.

[18] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1981. Nostratická teorie a její materiálové zdůvodnění. SPFFBU 29, 7–20.

[19] Lamprecht, Arnošt & Čejka, Mirek. 1992. Nostratická hypotéza. In: Encyklopédia jazykovedy. Bratislava.