Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let profesorem v císařsko-královských službách

Název: Z pozůstalosti Augusta Schleichera: Sedm let profesorem v císařsko-královských službách
Variantní název:
  • Sieben Jahre als Professor in k. k. österreichischen Diensten.
Přispěvatel
Malášková, Zuzana (překladatel)
Blažek, Václav (editor)
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. [207]-228
Rozsah
[207]-228
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Článek
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Studie vznikla ve spolupráci s Centrem pro interdisciplinární výzkum starých jazyků a starších fází jazyků moderních při FF MU v Brně (MSM 0021622435).
Přepsala a přeložila Zuzana Malášková (Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU). K vydání připravil Václav Blažek (Ústav jazykovědy a baltistiky FF MU).
Reference
[1] Blažek, Václav. 2008a. August Schleicher. In: Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky, ed. Jiří Černý & Jan Holeš. Praha: Libri, 559–560.

[2] Blažek, Václav. 2008b. August Schleicher (1821–1868). Linguistica Brunensia. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity A 56, 2008, 221–225.

[3] Syllaba, Theodor. 1995. August Schleicher und Böhmen. Praha: Karolinum