[Slančová, Daniela, ed. Štúdie o detskej reči]

Název: [Slančová, Daniela, ed. Štúdie o detskej reči]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 304-305
Rozsah
304-305
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Slančová, Daniela, ed. Štúdie o detskej reči : [riešenia projektu VEGA 1/2228/05 Vývin reči slovensky hovoriacich detí]. Prešov: Prešovská univerzita, 2008. 355 s. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; 193/275. Jazykovedný zborník; 23. ISBN 978-80-8068-701-4.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] MacWhinney, B. (2000): Introduction [to the CHILDES project]. In: Trott, K., Dobbinson, S., Griffiths, P. (Eds.): The Child Language Reader. Routledge, London/New York, s. 72–80.

[2] MacWhinney, B., Snow, C. (1985): The Child Language Data Exchange System. Journal of Child Language, 12, s. 271–296. | DOI 10.1017/S0305000900006449

[3] Slančová, D. (1999): Reč autority a lásky. Reč učiteľky materskej školy orientovaná na dieťa – opis registra. Acta facultatis philosophicae universitatis prešoviensis. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, Prešov.

[4] Votavová, K. (2008): Vývoj osvojování jazyka. Diplomová práce. Katedra psychologie, FF UK, Praha.