[Gardani, Francesco. Borrowing of inflectional morphemes in language contact]

Název: [Gardani, Francesco. Borrowing of inflectional morphemes in language contact]
Zdrojový dokument: Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 276-277
Rozsah
276-277
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Gardani, Francesco. Borrowing of inflectional morphemes in language contact. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2008. ix, 110 s. European university studies. Series 21, Linguistics; v. 320. ISBN 978-3-631-56519-3.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] Heine, B. – Kuteva, T. 2005. Language Contact and Grammatical Change. Cambridge.

[2] Vachek, J. 1962. On the interplay of external and internal factors in the development of language. Lingua 11, 433–448. – Reprint in J. Vachek: Selected Writings in English and General Linguistics. The Hague – Paris & Prague 1976, 91–103. | DOI 10.1016/0024-3841(62)90053-0

[3] Vykypěl, B. 2008. Nachwort: Bohemistik, Sprachkontakt, Prager Schule. In: T. Berger: Studien zur historischen Grammatik des Tschechischen. München 2008, 71–74.