[Etimologija [i.e. Ètimologija] 1970]

Název: [Etimologija [i.e. Ètimologija] 1970]
Autor: Havlová, Eva
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, roč. 22, č. A21, s. 99-102
Rozsah
99-102
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Etimologija 1970. Moskva: Vyd. Nauka, 1972. 402 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.