Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie

Název: Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie
Variantní název:
  • Slov. *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : příspěvek k slovanské homonymii
Autor: Havlová, Eva
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, roč. 13, č. A12, s. [17]-23
Rozsah
[17]-23
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.