Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie

Title: Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie
Variant title:
  • Slov. *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : příspěvek k slovanské homonymii
Author: Havlová, Eva
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. [17]-23
Extent
[17]-23
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.