Havlová, Eva

Name variants:

Havlová, Eva (preferred)
Гавлова, Эва
Content type
Displaying 1 - 22 of 22.

Article
Havlová, Eva. Benennungen des Keulen-Bärlapps in den slavischen Sprachen. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1998, vol. 47, iss. A46, pp. 27–38.

Article
Havlová, Eva. [Etimologija [i.e. Ètimologija] 1970]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1973, vol. 22, iss. A21, pp. 99–102.

Article
Havlová, Eva. Etymologické poznámky k několika českým dialektismům. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, vol. 28, iss. A27, pp. 137–140.

Article
Havlová, Eva. Homonyma v straroslověnštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 31–39.

Chapter
Havlová, Eva. Ie. kořen *AL a germánské názvy pro "věk". In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, pp. 56–63.

Article
Havlová, Eva. K etymologii slov "plápoliště" a "ošklivý". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, vol. 23-24, iss. A22-23, pp. 239–242.

Article
Havlová, Eva. [Köhler, Gerhard. Neuhochdeutsch-indogermanisches Wörterbuch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1985, vol. 34, iss. A33, pp. 162–163.

Article
Havlová, Eva. K výkladu asyndetických spojení typu stříbro-zlato. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1954, vol. 3, iss. A2, pp. 118–119.

Article
Havlová, Eva. K výročí Žofie Šarapatkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, vol. 43, iss. A42, pp. 133–134.

Article
Havlová, Eva. [Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van. Rechts und Links in Europa: ein Beitrag zur Semantik und Symbolik der Geschlechterpolarität]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, vol. 44, iss. A43, pp. 146–147.

Article
Havlová, Eva. Lat. saeculum und urkelt. *saitlo-. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, vol. 45, iss. A44, pp. 5–8.

Article
Havlová, Eva. [Mayrhofer, Manfred. Einiges zu den Skythen, ihrer Sprache, ihrem Nachleben]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, vol. 56, iss. A55, pp. 360–362.

Chapter
Havlová, Eva. Názvy plavuně v jihoslovanských jazycích. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca. IV, (Příspěvky přednesené na IV. balkanickém sympoziu v Brně ve dnech 25. a 26. května 1994). 1995, pp. 89–94.

Article
Havlová, Eva. Paluba. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, vol. 51, iss. A50, pp. 61–66.

Article
Havlová, Eva. Přenášení názvů rostlin : Stanislavu Žažovi k osmdesátinám. Linguistica Brunensia. 2009, vol. 57, iss. 1-2, pp. 73–79.

Article
Havlová, Eva. [Ripka, Ivor. Věcný slovník dolnotrenčianskych nárečí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, vol. 33, iss. A32, pp. 121–122.

Article
Havlová, Eva. Slawisch *vьrstva und *vьrstь, vьrsta : ein Beitrag zur slawischen Homonymie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 17–23.

Article
Havlová, Eva. [Varbot, Žanna Žanovna. Praslavjanskaja morfonologija, slovoobrazovanije i etimologija [i.e. ètimologija]]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1988, vol. 37, iss. A36, pp. 175–177.

Article
Havlová, Eva. Za profesorem Sławským. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 223–224.

Article
Havlová, Eva. Z vědecké korespondence mezi Brnem a Vídní. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2005, vol. 54, iss. A53, pp. 198–202.

Article
Havlová, Eva. Заметки по русской диалектной лексике. Opera Slavica. 1992, vol. 2, iss. 2, pp. 12–14.