Homonyma v straroslověnštině

Název: Homonyma v straroslověnštině
Variantní název:
  • Homonyme in Altkirchenslawische
Autor: Havlová, Eva
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. [31]-39
Rozsah
[31]-39
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
K nedožitým pětasedmdesátinám F. V. Mareše.
Článek byl zpracován za podpory grantu č. 405/94/0896 GA ČR.