A45

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1997
Ročník: 46
Číslo: A45
Rok vydání
1997
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1606-X
Články
Title Document
Genealogický strom : (příspěvek k metodologii evoluční jazykovědy) | [5]–17
Romportl, Simeon
PDF
IE *leubh - "to love" | [19]–25
Blažek, Václav
PDF
Psl. *kolsъ | [27]–30
Valčáková, Pavla; Blažek, Václav
PDF
Homonyma v straroslověnštině | [31]–39
Havlová, Eva
PDF
Valence českých sloves | [41]–54
Pala, Karel; Ševeček, Pavel
PDF
K problematice klasifikace ilokučních aktů (I) | [55]–62
Grepl, Miroslav
PDF
Tzv. splněná podmínka | [63]–71
Karlík, Petr
PDF
Formální popis determinátoru neurčitosti -koli | [73]–83
Perissutti, Anna Maria
PDF
Několik poznámek o tzv. rytmickém činiteli | [85]–93
Esvan, François
PDF
Funkční užití výrazu sice v češtině období baroka | [95]–103
Kosek, Pavel
PDF
Výběr jazykových prostředků podle komunikační situace | [105]–109
Chloupek, Jan
PDF
Narativní způsoby a typ vypravěče v románech M. Viewegha | [111]–118
Křístek, Michal
PDF
Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku | [119]–129
Hladká, Zdeňka
PDF
Derivované ženské personálne expresíva v češtině a slovenčině | [131]–135
Bartáková, Jarmila
PDF
Неорганическая гласность и ударение | [137]–147
Baranov, Viktor Arkad'jevič
PDF
К омонимии окончаний Nsg и Gpl существительных мужского рода в русском языке | [149]–156
Brandner, Aleš
PDF
Лексика современной русской публицистики и общие тенденции развития языка | [157]–164
Gazda, Jiří
PDF
Миромоделирующие возможности этнолингвистики | [165]–173
Myronova, Halyna
PDF
Zur Rolle der semantischen Bedeutung der Präfixe bei der Bildung und Anwendung sekundärer Imperfektiva im Russischen und im Bulgarischen | [175]–184
Müller, Karl
PDF
Telizität im Deutschen | [185]–196
Smith, Nancy Susan; Staudinger, Bernhard
PDF
Recenze
Title Document
[Kniffka, Hannes. Elements of culture-contrastive linguistics] | [197]–199
Nekula, Marek
PDF
[Moser, Wolfgang. Xenismen: die Nachahmung fremder Sprachen] | 199–201
Hladká, Zdeňka
PDF
[Běličová, Helena; Uhlířová, Ludmila. Slovanská věta] | 201–203
Žaža, Stanislav
PDF
[Brüggemann, Franz-Rudolf. Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart] | 204–206
Šlosar, Dušan
PDF
[Adamec, P.; Hrabě, V.; Jiráček, J.; Miloslavskij, I.G.; Žaža, S. Morfologie ruštiny I] | 206–210
Baranov, Viktor Arkad'jevič
PDF
[Hüttl-Folter, G. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache: die frühen Übersetzungen aus dem Französischen] | 210–212
Brandner, Aleš
PDF
[Аверина, С.А.; Азарова, И.В.; Алексеева, Е.Л.; Герд, А.С.; Кривоносов, А.Д.; Захарова, Л.А. Лексика и морфология в русской агиографической литературе XVI века: опыт автоматического анализа] | 212–214
Skalka, Boris
PDF
[Мокиенко, В.М. Словарь русской бранной лексики : (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологическими комментариями): АА-ЯЯ] | 214–216
Myronova, Halyna
PDF