К омонимии окончаний Nsg и Gpl существительных мужского рода в русском языке

Variantní název
K homonymii koncovek Nsg a Gpl u ruských maskulin
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. [149]-156
Rozsah
[149]-156
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
rusky
Licence: Neurčená licence
Jazyk shrnutí
Document