[Brüggemann, Franz-Rudolf. Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart]

Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 204-206
Rozsah
204-206
  • ISSN
    0231-7567
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Brüggemann, Franz-Rudolf. Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1996. 271 s. ISBN 3-631-49489-0.
Document