Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1997, roč. 46, č. A45

Obrázek
Rok
1997
Rok vydání
1997
ISSN
0231-7567
ISBN
80-210-1606-X
Články
Page Title
[5]-17 Genealogický strom : (příspěvek k metodologii evoluční jazykovědy) Romportl, Simeon | pdficon
[19]-25 IE *leubh - "to love" Blažek, Václav | pdficon
[27]-30 Psl. *kolsъ Valčáková, Pavla; Blažek, Václav | pdficon
[31]-39 Homonyma v straroslověnštině Havlová, Eva | pdficon
[41]-54 Valence českých sloves Pala, Karel; Ševeček, Pavel | pdficon
[55]-62 K problematice klasifikace ilokučních aktů (I) Grepl, Miroslav | pdficon
[63]-71 Tzv. splněná podmínka Karlík, Petr | pdficon
[73]-83 Formální popis determinátoru neurčitosti -koli Perissutti, Anna Maria | pdficon
[85]-93 Několik poznámek o tzv. rytmickém činiteli Esvan, François | pdficon
[95]-103 Funkční užití výrazu sice v češtině období baroka Kosek, Pavel | pdficon
[105]-109 Výběr jazykových prostředků podle komunikační situace Chloupek, Jan | pdficon
[111]-118 Narativní způsoby a typ vypravěče v románech M. Viewegha Křístek, Michal | pdficon
[119]-129 Lidové názvy rostlin se zvířecím jménem v přívlastku Hladká, Zdeňka | pdficon
[131]-135 Derivované ženské personálne expresíva v češtině a slovenčině Bartáková, Jarmila | pdficon
[137]-147 Неорганическая гласность и ударение Baranov, Viktor Arkad'jevič | pdficon
[149]-156 К омонимии окончаний Nsg и Gpl существительных мужского рода в русском языке Brandner, Aleš | pdficon
[157]-164 Лексика современной русской публицистики и общие тенденции развития языка Gazda, Jiří | pdficon
[165]-173 Миромоделирующие возможности этнолингвистики Myronova, Halyna | pdficon
[175]-184 Zur Rolle der semantischen Bedeutung der Präfixe bei der Bildung und Anwendung sekundärer Imperfektiva im Russischen und im Bulgarischen Müller, Karl | pdficon
[185]-196 Telizität im Deutschen Smith, Nancy Susan; Staudinger, Bernhard | pdficon
Recenze
Page Title
[197]-199 [Kniffka, Hannes. Elements of culture-contrastive linguistics] Nekula, Marek | pdficon
199-201 [Moser, Wolfgang. Xenismen: die Nachahmung fremder Sprachen] Hladká, Zdeňka | pdficon
201-203 [Běličová, Helena; Uhlířová, Ludmila. Slovanská věta] Žaža, Stanislav | pdficon
204-206 [Brüggemann, Franz-Rudolf. Die Farbbezeichnungen in der tschechischen und slovakischen Schriftsprache der Gegenwart] Šlosar, Dušan | pdficon
206-210 [Adamec, P.; Hrabě, V.; Jiráček, J.; Miloslavskij, I.G.; Žaža, S. Morfologie ruštiny I] Baranov, Viktor Arkad'jevič | pdficon
210-212 [Hüttl-Folter, G. Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache: die frühen Übersetzungen aus dem Französischen] Brandner, Aleš | pdficon
212-214 [Аверина, С.А.; Азарова, И.В.; Алексеева, Е.Л.; Герд, А.С.; Кривоносов, А.Д.; Захарова, Л.А. Лексика и морфология в русской агиографической литературе XVI века: опыт автоматического анализа] Skalka, Boris | pdficon
214-216 [Мокиенко, В.М. Словарь русской бранной лексики : (матизмы, обсценизмы, эвфемизмы с историко-этимологическими комментариями): АА-ЯЯ] Myronova, Halyna | pdficon