Homonyma v straroslověnštině

Title: Homonyma v straroslověnštině
Variant title:
  • Homonyme in Altkirchenslawische
Author: Havlová, Eva
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. [31]-39
Extent
[31]-39
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
K nedožitým pětasedmdesátinám F. V. Mareše.
Článek byl zpracován za podpory grantu č. 405/94/0896 GA ČR.