Homonyma v straroslověnštině

Variant title
Homonyme in Altkirchenslawische
Author: Havlová, Eva
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. [31]-39
Extent
[31]-39
  • ISSN
    0231-7567
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • K nedožitým pětasedmdesátinám F. V. Mareše.
  • Článek byl zpracován za podpory grantu č. 405/94/0896 GA ČR.
Document