Úvod

Název: Úvod
Zdrojový dokument: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. 8-12
Rozsah
8-12
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence