Úvod

Title: Úvod
Source document: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. 8-12
Extent
8-12
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license