Ryčlová, Ivana

Name variants:

Ryčlová, Ivana (preferred)
Рычлова, Ивана
Content type
Displaying 1 - 20 of 20.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Apokalyptický realismus jako odraz stavu bytí ruské společnosti. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 83–94.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Cyklus života a díla V. Jerofejeva. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 27–46.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Dramatická tvorba V. Jerofejeva. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 47–68.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Filozofický systém N. Berďajeva jako myšlenková báze tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky V. Jerofejeva. In: Cesta k duši díla : Miroslav Mikulášek. 2001, pp. 75–82.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Interpretace myšlenkových vrstev tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 69–82.

Article
Ryčlová, Ivana. Literatura a divadlo : problémy dialogu. Новая русистика. 2011, vol. 4, iss. 1, pp. 85–86.

Chapter
Ryčlová, Ivana. N. V. Gogol v současné ruské dramatice (poetika hry Panočka Niny Sadur). In: N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). 2010, pp. 371–379.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Několik poznámek k estetice tragédie Valpuržina noc aneb Komturovy kroky. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 95–108.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Peзюme. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 115–129.

Article
Ryčlová, Ivana. Postmoderní překračování žánru odborné literatury?. Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 3, pp. 82–83.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Postmoderní situace. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 13–26.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Použitá literatura. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 140–152.

Article
Ryčlová, Ivana. Pravoslaví a ruská literatura 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, vol. 55, iss. C53, pp. 107–116.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Příloha. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 130–139.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Rejstřík. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 153.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Úvod. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 8–12.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Závěr. In: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. 2001, pp. 109–114.

Chapter
Ryčlová, Ivana. Драматургическая система Венедикта Ерофеева. In: Alexandr Sergejevič Puškin v evropských kulturních souvislostech. 2000, pp. 207–211.