Příloha

Název: Příloha
Zdrojový dokument: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. 130-139
Rozsah
130-139
Typ
Příloha
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence