Příloha

Title: Příloha
Source document: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. 130-139
Extent
130-139
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license