Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu)

Název: Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu)
Zdrojový dokument: Krejčí, Pavel. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. Dorovský, Ivan (editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. 237-246
Rozsah
237-246
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence