Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu)

Title: Komparativní pohled na somatické frazémy a idiomy s klíčovým komponentem "oko/oči" : (na srbském, chorvatském, bulharském a českém materiálu)
Author: Krejčí, Pavel
Source document: Krejčí, Pavel. Studia Balcanica Bohemo-Slovaca. V. Dorovský, Ivan (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. 237-246
Extent
237-246
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license