[Ediční poznámka]

Název: [Ediční poznámka]
Zdrojový dokument: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003, pp. [5]-[6]
Rozsah
[5]-[6]
Typ
Jiná část knihy
Jazyk
česky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence