Srba, Bořivoj

Varianty jmen:

Srba, Bořivoj (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 50.

Článek
Srba, Bořivoj. Alfred Radok und sein "Spiel über Liebe und Tod" : (zum Problem der lyrischen Subjektivierung des Wirklichkeitsbildes in einem Inszenierungswerk). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1998, roč. 47, č. H33, s. 55–69.

Článek
Srba, Bořivoj. Česká teatrologická společnost 1997 : zpráva o založení Teatrologické společnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, roč. 48, č. Q2, s. 223–237.

Článek
Srba, Bořivoj. Česká Teatrologická společnost 1998 : zpráva o činnosti výboru Teatrologické společnosti v roce 1998. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 2000, roč. 49, č. Q3, s. 149–157.

Článek
Srba, Bořivoj. České loutkářství v tzv. Protektorátu Čechy a Morava 1939-1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1999, roč. 48, č. Q2, s. 103–155.

Kapitola
Srba, Bořivoj. Chvíle tísně. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 637–684.

Článek
Srba, Bořivoj. Der Bühnenbildner Jan Václav Kautský und seine Arbeit für die tschechische Bühne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1992-1993, roč. 41-42, č. H27-28, s. 69–96.

Kniha
Srba, Bořivoj; Jeřábková, Olga. Divadlo, můj osud : setkávání s Bořivojem Srbou. 2019

Kapitola
Srba, Bořivoj. Do exilu. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 29–212.

Kapitola
Srba, Bořivoj. Domů! (Domů?). In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 783–812.

Kapitola
Srba, Bořivoj. [Ediční poznámka]. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 5–[6].

Kapitola
Srba, Bořivoj. Help Russia!. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 443–636.

Článek
Srba, Bořivoj. Herecká tvorba v režisérském pojetí E.F. Buriana. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 89–120.

Článek
Srba, Bořivoj. Honzlovy otázky divadla a filmu : pokus o encyklopedické heslo. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 151–157.

Článek
Srba, Bořivoj. Jevištní výpravy na scénách Královského zemského českého divadla v období jeho "prozatímnosti" 1862-1883. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1995, roč. 44, č. H30, s. 51–91.

Článek
Srba, Bořivoj. Jevištní výpravy oper Giacoma Meyerbeera na pražských českých scénách 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. [1990-1991], roč. 39-40, č. H25-26, s. 45–70.

Článek
Srba, Bořivoj. Josef Karlík - herec, teoretik herecké tvorby a pedagog herectví. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. Q, Řada teatrologická a filmologická. 1998, roč. 47, č. Q1, s. 121–139.

Kapitola
Srba, Bořivoj. K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939-1945. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970 [i.e. 1972], s. 143–170.

Kapitola
Srba, Bořivoj. K historii fašistické perzekuce českého divadla v letech 1939-1945. In: Otázky divadla a filmu. I. 1970, s. 143–170.

Kapitola
Srba, Bořivoj. Legenda k obrazové části. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 850–853.

Článek
Srba, Bořivoj. Motivy přírodních světelných úkazů v české hudebnědramatické tvorbě období romantismu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1994, roč. 43, č. H29, s. 99–129.

Kapitola
Srba, Bořivoj. Muses in exile. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 854–858.

Článek
Srba, Bořivoj. Múzy mezi zbraněmi - Musae inter arma : příspěvek k dějinám kulturních aktivit československých emigrantů za druhé světové války. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, roč. 55, č. V9, s. 45–63.

Kapitola
Srba, Bořivoj. Na cestě k vítězství. In: Srba, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, divadelní představení, rozhlasová pásma a hry, filmová tvorba, časopisecká a ediční činnost, ideové diskuze. 2003, s. 763–782.

Článek
Srba, Bořivoj. Nedivadlo Ivana Vyskočila - pokus o základní vývojovou charakteristiku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. H, Řada hudebněvědná. 1997, roč. 46, č. H32, s. 83–98.