Patnácté století

Název: Patnácté století
Zdrojový dokument: Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 27-30
Rozsah
27-30
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence