Dovětek

Název: Dovětek
Zdrojový dokument: Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 98
Rozsah
98
Typ
Předmluva; Doslov
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence