Geschichte der tschechischen Musikterminologie : (Zusammenfassung)

Název: Geschichte der tschechischen Musikterminologie : (Zusammenfassung)
Zdrojový dokument: Štědroň, Miloš; Šlosar, Dušan. Dějiny české hudební terminologie. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 132-133
Rozsah
132-133
Typ
Shrnutí
Jazyk
německy
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: N/A