Sekundární literatura

Název: Sekundární literatura
Zdrojový dokument: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 372-375
Rozsah
372-375
Typ
Bibliografie; Reference
Jazyk
česky
německy
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence