Bromová, Veronika

Varianty jmen:

Bromová, Veronika (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Kapitola
Bromová, Veronika. Edice pramenů (s používanými zkratkami). In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 371.

Článek
Bromová, Veronika. Jubilantka Jana Pleskalová. Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 1, s. 59–61.

Kapitola
Bromová, Veronika. Nejstarší české listiny. In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 24–366.

Kapitola
Bromová, Veronika. Předmluva. In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 7–8.

Kapitola
Bromová, Veronika. Sekundární literatura. In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 372–375.

Kapitola
Bromová, Veronika. Seznam příloh. In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 0–x.

Článek
Bromová, Veronika. Staročeské kupní smlouvy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2007, roč. 56, č. A55, s. 281–294.

Kapitola
Bromová, Veronika. Úvod. In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 9–23.

Kapitola
Bromová, Veronika. Závěr. In: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. 2009, s. 367–370.

Článek
Brom, Vlastimil; Bromová, Veronika. Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen im Vergleich zum Originaltext - Stichprobe Verbformen. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2007, roč. 21, č. 1, s. 99–116.