Mikrolingvistické vlastnosti členu

Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 35-46
Rozsah
35-46
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document