Svobodová, Iva

Varianty jmen:

Svobodová, Iva (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 63.

Kapitola
Svobodová, Iva. [Agradecimento]. In: Svobodová, Iva. Sintaxe da língua portuguesa. 2014, s. 6.

Článek
Svobodová, Iva. Artigo definido e nulo com os antropónimos e topónimos. Études romanes de Brno. 2011, roč. 32, č. 1, s. 157–169.

Kapitola
Svobodová, Iva. Bibliografie. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, s. 194–200.

Kapitola
Svobodová, Iva. Bibliografie. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, s. 197–199.

Kapitola
Svobodová, Iva. Bibliografie. In: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. 2010, s. 123–125.

Článek
Svobodová, Iva. [Carvalho, Danniel da Silva. A Domesticação da Gramática de Gênero]. Études romanes de Brno. 2021, roč. 42, č. 1, s. 443–445.

Článek
Svobodová, Iva. [Čermák, Petr. Tipología del español actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička]. Études romanes de Brno. 2012, roč. 33, č. 1, s. 411–413.

Kapitola
Svobodová, Iva. Číslovky - numeralia. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, s. 142–156.

Kapitola
Svobodová, Iva. Citoslovce. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, s. 175–176.

Kapitola
Svobodová, Iva. Člen - deterinant. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, s. 68–91.

Článek
Svobodová, Iva. Comparação tipológica das línguas checa e portuguesa segundo Vladimír Skalička. Études romanes de Brno. 2012, roč. 33, č. 1, s. 385–399.

Kapitola
Svobodová, Iva. Cvičení. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, s. 183–193.

Kapitola
Svobodová, Iva. Cvičení. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, s. 185–190.

Článek
Svobodová, Iva. Estilística e a sua posição dentro do contexto da linguística portuguesa. Études romanes de Brno. 2008, roč. 38, č. 1, s. 57–67.

Článek
Svobodová, Iva. Género gramatical de COVID-xenismos. Études romanes de Brno. 2021, roč. 42, č. 1, s. 95–122.

Článek
Svobodová, Iva. Género gramatical de COVID-xenismos II. Études romanes de Brno. 2022, roč. 43, č. 1, s. 213–227.

Kapitola
Svobodová, Iva. Gramatické kategorie slovesa. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, s. 10–38.

Kapitola
Svobodová, Iva. Índice. In: Svobodová, Iva. Sintaxe da língua portuguesa. 2014, s. 3–5.

Článek
Jabłonka, Edyta; Svobodová, Iva. Introdução. Études romanes de Brno. 2021, roč. 42, č. 1, s. 7–10.

Kapitola
Svobodová, Iva. Introdução. In: Svobodová, Iva. Sintaxe da língua portuguesa. 2014, s. 7–8.

Kapitola
Svobodová, Iva. Klíč k řešení. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, s. 191–196.

Kapitola
Svobodová, Iva. Konjunktiv. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, s. 105–172.

Kapitola
Svobodová, Iva. Makrolingvistické faktory členu. In: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. 2010, s. 47–99.

Kapitola
Svobodová, Iva. Metoda zkoumání stylistických hodnot členu. In: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. 2010, s. 33–34.