Svobodová, Iva

Name variants:

Svobodová, Iva (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 63.

Chapter
Svobodová, Iva. [Agradecimento]. In: Svobodová, Iva. Sintaxe da língua portuguesa. 2014, pp. 6.

Article
Svobodová, Iva. Artigo definido e nulo com os antropónimos e topónimos. Études romanes de Brno. 2011, vol. 32, iss. 1, pp. 157–169.

Chapter
Svobodová, Iva. Bibliografie. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, pp. 194–200.

Chapter
Svobodová, Iva. Bibliografie. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, pp. 197–199.

Chapter
Svobodová, Iva. Bibliografie. In: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. 2010, pp. 123–125.

Article
Svobodová, Iva. [Carvalho, Danniel da Silva. A Domesticação da Gramática de Gênero]. Études romanes de Brno. 2021, vol. 42, iss. 1, pp. 443–445.

Article
Svobodová, Iva. [Čermák, Petr. Tipología del español actual a la luz de la teoría de Vladimír Skalička]. Études romanes de Brno. 2012, vol. 33, iss. 1, pp. 411–413.

Chapter
Svobodová, Iva. Číslovky - numeralia. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, pp. 142–156.

Chapter
Svobodová, Iva. Citoslovce. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, pp. 175–176.

Chapter
Svobodová, Iva. Člen - deterinant. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, pp. 68–91.

Article
Svobodová, Iva. Comparação tipológica das línguas checa e portuguesa segundo Vladimír Skalička. Études romanes de Brno. 2012, vol. 33, iss. 1, pp. 385–399.

Chapter
Svobodová, Iva. Cvičení. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 2014, pp. 183–193.

Chapter
Svobodová, Iva. Cvičení. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, pp. 185–190.

Article
Svobodová, Iva. Estilística e a sua posição dentro do contexto da linguística portuguesa. Études romanes de Brno. 2008, vol. 38, iss. 1, pp. 57–67.

Article
Svobodová, Iva. Género gramatical de COVID-xenismos. Études romanes de Brno. 2021, vol. 42, iss. 1, pp. 95–122.

Article
Svobodová, Iva. Género gramatical de COVID-xenismos II. Études romanes de Brno. 2022, vol. 43, iss. 1, pp. 213–227.

Chapter
Svobodová, Iva. Gramatické kategorie slovesa. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, pp. 10–38.

Chapter
Svobodová, Iva. Índice. In: Svobodová, Iva. Sintaxe da língua portuguesa. 2014, pp. 3–5.

Article
Jabłonka, Edyta; Svobodová, Iva. Introdução. Études romanes de Brno. 2021, vol. 42, iss. 1, pp. 7–10.

Chapter
Svobodová, Iva. Introdução. In: Svobodová, Iva. Sintaxe da língua portuguesa. 2014, pp. 7–8.

Chapter
Svobodová, Iva. Klíč k řešení. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, pp. 191–196.

Chapter
Svobodová, Iva. Konjunktiv. In: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. II, Sloveso. 2014, pp. 105–172.

Chapter
Svobodová, Iva. Makrolingvistické faktory členu. In: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. 2010, pp. 47–99.

Chapter
Svobodová, Iva. Metoda zkoumání stylistických hodnot členu. In: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. 2010, pp. 33–34.