Stylová hodnota členu v žurnalistice

Variantní název
Stylová hodnota členu v žurnalistickém textu
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Stylisticko-pragmatické faktory použití členu v současné portugalštině. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2010, pp. 101
Rozsah
101
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Document