Prefijos y preposiciones

Název: Prefijos y preposiciones
Zdrojový dokument: Stehlík, Petr. Aspectos problemáticos de la prefijación en español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011, pp. 29-33
Rozsah
29-33
Typ
Kapitola
Jazyk
španělsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence