Aspectos problemáticos de la prefijación en español

Název: Aspectos problemáticos de la prefijación en español
Vydání
Vyd. 1.
Místo vydání
Brno
Nakladatel
Masarykova univerzita
Rok vydání
2011
Rozsah
79 s.
Edice
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; č. 395
ISBN
9788021054431
Jazyk
španělsky
Odkaz do knihovního katalogu MU: 679401
Anotace
  • Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení prefixace mezi ostatními slovotvornými postupy (tj. její příslušnosti k derivaci či kompozici), stejně jako diskutabilnímu zařazení řecko-latinských kořenů (tzv. prefixoidů) do kategorie předpon či slovotvorných základů.
Licence: Neurčená licence
Držitel práv
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Přístupová práva
otevřený přístup
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

hidden-section Introducción
Chapter number Title Custom text
1 | Introducción | 7–15
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Morfonología de la prefijación | 17–22
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Prefijos transcategorizadores | 23–28
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Prefijos y preposiciones | 29–33
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Clasificaciones de prefijos | 35–45
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Prefijación y composición | 47–55
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Formas prefijales cultas | 57–64
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Formas apocopadas y acronimia | 65–70
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Conclusiones
Chapter number Title Custom text
9 | Conclusiones | 71–74
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Bibliografía
Chapter number Title Custom text
10 | Bibliografía | 75–79
Stehlík, Petr
PDF