Aspectos problemáticos de la prefijación en español

Title: Aspectos problemáticos de la prefijación en español
Author: Stehlík, Petr
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2011
Extent
79 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta; č. 395
ISBN
9788021054431
Language
Spanish
Link to MU library catalogue: 679401
Description
  • Monografie se snaží přehlednou a stručnou formou postihnout hlavní teoretické problémy prefixace v současné španělštině. Kromě analýzy některých fenoménů odporujících základní španělské definici předpony jako morfému, který není nositelem slovního přízvuku a jehož užití na rozdíl od sufixace nevede ke změně lexikální kategorie, je pozornost věnována především dodnes neuzavřenému sporu o postavení prefixace mezi ostatními slovotvornými postupy (tj. její příslušnosti k derivaci či kompozici), stejně jako diskutabilnímu zařazení řecko-latinských kořenů (tzv. prefixoidů) do kategorie předpon či slovotvorných základů.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Introducción
Chapter number Title Custom text
1 | Introducción | 7–15
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Morfonología de la prefijación | 17–22
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Prefijos transcategorizadores | 23–28
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Prefijos y preposiciones | 29–33
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Clasificaciones de prefijos | 35–45
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Prefijación y composición | 47–55
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Formas prefijales cultas | 57–64
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Formas apocopadas y acronimia | 65–70
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Conclusiones
Chapter number Title Custom text
9 | Conclusiones | 71–74
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Bibliografía
Chapter number Title Custom text
10 | Bibliografía | 75–79
Stehlík, Petr
PDF