Shakespeare Bohumila Štěpánka

Název: Shakespeare Bohumila Štěpánka
Variantní název:
  • Bohumil Štěpánek's Shakespeare
Zdrojový dokument: Theatralia. 2012, roč. 15, č. 1, s. 32-47
Rozsah
32-47
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The principal objective of this study is to introduce the personality and work of Bohumil Štěpánek (1902–1985), and to specify his position among other Czech Shakespearean translators of the first half of 20th century. Even though Štěpánek was an extremely prolific translator of Shakespeare's plays, his achievements have often been dismissed on the grounds of his purported dependence on Josef Václav Sládek's preceding translations. The study considers the principal characteristics of Štěpánek's translations as well as their similarities to and differences from Sládek's, and in this way helps to elucidate their actual value.
Reference
[1] ALBRECHT, Jaroslav. 1963. Dopis Bohumilu Štěpánkovi. Pozůstalost Bohumila Štěpánka uložená u Blanky Sýkorové.

[2] BAUDIŠ, Josef. 1916–1917. Příspěvky ke kritice českých překladů shakespearských. Časopis pro moderní filologii a literatury, 1916–1917, č. 5, s 119+.

[3] BOHUMIL ŠTĚPÁNEK. CNF: České filmové nebe [online], [citováno dne 15. 2. 2012]. Dostupné na webové stránce: http://cfn.cz/osoba/32482-redir/.

[4] DRÁBEK, Pavel. 2010. České pokusy o Shakespeara. Brno: Tribun EU, 2010 (soukromý tisk).

[5] FISCHER, Otokar. 1916. Makbeth v Čechách. In SHAKESPEARE, William. Makbeth. Praha: SN, 1947, s. 96–106.

[6] FISCHER, Otokar. 1927. Král Lear v českém překladě. Lidové noviny, 8. 12. 1927, s. 9.

[7] FRANTIŠEK BOROVÝ. Součást sbírky Československý spisovatel. Literární archiv Památníku národního písemnictví ve Starých Hradech.

[8] HORÁLEK, Karel. 1957. Kapitoly z teorie překládání. Praha: UK, 1957.

[9] CHUDOBA, František. 1925–1926a. Členové anglického semináře. Naše věda, roč. 7, 1925–1926, č. 5, s. 83–87.

[10] CHUDOBA, František. 1925–1926b. Na můj posudek. Naše věda, roč. 7, 1925–1926, č. 10, s. 214–218.

[11] CHUDOBA, František. 1925–1926c. Nový pokus o překlad Shakespearova Hamleta. Naše věda, roč. 7, 1925–1926, č. 10, s. 161–179.

[12] CHUDOBA, František. 1926–1927a. Hořejší výklady páně Wellkovy. Naše věda, roč. 8, 1926–1927, č. 8, s. 170–176.

[13] CHUDOBA, František. 1926–1927b. Jak se v Prameni odpovídá na vědeckou kritiku. Naše věda, 1926–1927, č. 8, s. 239–241.

[14] CHUDOBA, František. 1926–1927c. O Hamleta, dr. Wellka a Boh. Štěpánka. Rozpravy Aventina, roč. 2, 1926–1927, č. 11, s. 128–129.

[15] CHUDOBA, František. Dopisy Otokaru Vočadlovi. Sbírka Otokar Vočadlo. Literární archiv Památníku národního písemnictví.

[16] JOSEK, Jiří. 2008. Na cestě k Shakespearovi. Praha: DAMU, 2008.

[17] LAICHTER, Prokop. 1926. Nové překlady Shakespeara. Naše doba, roč. 33, 1926, č. 8, s. 501–503.

[18] LEVÝ, Jiří. 1964. O překládání shakespearovského verše a prosy. In SHAKESPEARE, William. Historie II: Básně. Praha: SNKLHU, 1964, s. 682–717.

[19] LEVÝ, Jiří. 1963. Umění překladu. Praha: Československý spisovatel, 1963.

[20] MÜLLER, Vladimír. 1964. Shakespearovské kapitoly. 1. svazek (z pěti). Tiskopis. Praha: Divadelní ústav, s. a. [1964].

[21] NOVÁKOVÁ, M. 1927. Shakespeare: Hamlet, kralevic dánský. Nové Čechy, 1927, č. 10, s 52.

[22] PORT, Jan. Přehled významných provedení Shakespearových her na českých a slovenských jevištích. Rukopis. Divadelní ústav, s. a. [c1965]. Nestránkováno.

[23] SAUDEK, Erik Adolf. 1927. O nový překlad Shakespeara. Kmen, roč. 1, 1927, č. 10, s. 252–253.

[24] SEIBERTOVÁ, Lucie. 2009. Bohumil Štěpánek and His Place among Czech Shakespearean Translators. Nepublikovaná magisterská diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, 2009.

[25] SÝKOROVÁ, Blanka. Rozhovor vedený Pavlem Drábkem.

[26] ŠORMOVÁ, Eva. 1990. Hamlet 1926: Analýza Hilarovy inscenace v kontextu hamletovské interpretace. Divadelní revue, roč. 1, 1990, č. 1, s. 39–57.

[27] ŠTĚPÁNEK, Bohumil. Pozůstalost uložená u Blanky Sýkorové.

[28] ŠTĚPÁNEK, Bohumil. 1927. Jak se u nás dělá vědecká kritika: K případu mého překladu Hamleta. Pramen, 1927, č. 7, s. 88–91.

[29] ŠTĚPÁNEK, Bohumil. 1955. Dopis Ottovi Františku Bablerovi z 29. prosince 1955. Štěpánkova pozůstalost uložená u Blanky Sýkorové.

[30] ŠTĚPÁNEK, Bohumil. 1926. Shakespeare a jevištní čeština. Přítomnost, roč. 3, 1926, č. 26, s. 402–404.

[31] ŠTĚPÁNKOVÁ, Renée. Rozhovor vedený Pavlem Drábkem.

[32] TILLE, Václav (anonymně). 1905. Sládkův překlad Hamleta. Přehled, roč. 3, 1905, č. 22, s. 390–392.

[33] VOČADLO, Otokar. 1959. Český Shakespeare. In SHAKESPEARE, William. Komedie I. Praha: SNKLHU, 1959, s. 5–62.

[34] VOČADLO, Otokar. 1927. O Sládka. Lumír, roč. 54, 1927, č. 6, s. 288–295.

[35] VOČADLO, Otokar. 1964. Sládkovo umění slova. In SHAKESPEARE, William. Historie II: Básně. Praha: SNKLHU, 1964, s. 664–681.

[36] VODÁK, Jindřich. 1950. Shakespeare: Kritikův breviář. Praha: Melantrich, 1950.

[37] WELLEK, René. 1924a. Okleštěný Shakespeare. Kritika, roč. 6, 1924, č. 7, s. 243–245.

[38] WELLEK, René. 1924b. Sládkův překlad Hamleta. Národní a Stavovské divadlo, roč. 2, 1924, č. 17, s. 4.

[39] WELLEK, René. 1926. Odpověď R. Wellka na posudek v Naší vědě 7, 85 n. Časopis pro moderní filologii a literatury, roč. 12, 1926, č. 3/4, s. 315–316.

[40] WELLEK, René. 1926–1927a. K odpovědi prof. Chudoby k překladu Hamleta. Rozpravy Aventina, roč. 2, 1926–1927, č. 12, s. 141.

[41] WELLEK, René. 1926–1927b. O nový překlad Hamleta. Rozpravy Aventina, roč. 2, 1926–1927, č. 9, s. 103–104.

[42] WELLEK, René. 1926–1927c. P. prof. Fr. Chudoba. Naše věda, roč. 8, 1926–1927, č. 7/8, s. 167–170.