The emergence of science of religion : explanatory theory and hermeneutics

Název: The emergence of science of religion : explanatory theory and hermeneutics
Variantní název:
  • Vznik religionistiky : explanační teorie a hermeneutika
Zdrojový dokument: Religio. 1997, roč. 5, č. 2, s. [107]-116
Rozsah
[107]-116
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
Empirický charakter religionistiky je zdůrazňován od jejího počátku. Výzkum se soustřeďoval na historickou skutečnost, empirická náboženská fakta a sociální kontext, v němž se náboženství vyvíjela. Přednáška se zaměřuje na způsoby, jimiž byla mladá religionistika konstruována a jimiž byla stejně tak konstruována různá náboženství jako předmět výzkumu včetně obecného pojmu náboženství. V průběhu 20. století se vyvinuly dva hlavní směry výzkumu: explanační teorie a (aplikovaná) hermeneutika. Autor hájí stanovisko, že tyto dva směry nejsou navzájem antagonistické nebo exkluzívní. Oba by měly být využity k dosažení skutečného poznání a porozumění.