The emergence of science of religion : explanatory theory and hermeneutics

Title: The emergence of science of religion : explanatory theory and hermeneutics
Variant title:
  • Vznik religionistiky : explanační teorie a hermeneutika
Source document: Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. [107]-116
Extent
[107]-116
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Empirický charakter religionistiky je zdůrazňován od jejího počátku. Výzkum se soustřeďoval na historickou skutečnost, empirická náboženská fakta a sociální kontext, v němž se náboženství vyvíjela. Přednáška se zaměřuje na způsoby, jimiž byla mladá religionistika konstruována a jimiž byla stejně tak konstruována různá náboženství jako předmět výzkumu včetně obecného pojmu náboženství. V průběhu 20. století se vyvinuly dva hlavní směry výzkumu: explanační teorie a (aplikovaná) hermeneutika. Autor hájí stanovisko, že tyto dva směry nejsou navzájem antagonistické nebo exkluzívní. Oba by měly být využity k dosažení skutečného poznání a porozumění.