[Balabán, Milan; Nytrová, Olga, ed. Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století]

Název: [Balabán, Milan; Nytrová, Olga, ed. Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století]
Autor: Heller, Jan
Zdrojový dokument: Religio. 1998, roč. 6, č. 1, s. [91]-92
Rozsah
[91]-92
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Ohlasy Starého zákona v české literatuře 19. a 20. století. Sestavili Olga Nytrová a Milan Balabán. Praha: OIKOYMENH, 1997. 237 s. ISBN 80-86005-41-0.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.