Heller, Jan

Varianty jmen:

Heller, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Článek
Heller, Jan. [Bárta, Miroslav. Sinuhetův útěk z Egypta: Egypt a Syropalestina v době Abrahamově]. Religio. 2000, roč. 8, č. 1, s. 121–122.

Článek
Heller, Jan. Bilancování. Religio. 2005, roč. 13, č. 2, s. 329–330.

Článek
Heller, Jan. [Čech, Pavel, ed. Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi]. Religio. 2003, roč. 11, č. 2, s. 301–304.

Článek
Heller, Jan. [Epos o Gilgamešovi. Přeložili Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška a Marek Rychtařík]. Religio. 2003, roč. 11, č. 2, s. 299–301.

Článek
Heller, Jan. Hledání jistoty a fundamentalismus. Religio. 1994, roč. 2, č. 1, s. 77–82.

Článek
Heller, Jan. [Hruška, Blahoslav. Kultovní život starého Sumeru]. Religio. 1995, roč. 3, č. 2, s. 189–193.

Článek
Heller, Jan. Ještě jednou teologie a religionistika. Religio. 1993, roč. 1, č. 2, s. 190–191.

Článek
Heller, Jan. [Karfíková, Lenka. Studie z patristiky a scholastiky]. Religio. 1998, roč. 6, č. 1, s. 92–93.

Článek
Heller, Jan. Podněty k rozhovoru. Religio. 1998, roč. 6, č. 1, s. 75–77.

Článek
Heller, Jan. [Prosecký, Jiří. "Královské knihy" staré Mezopotámie]. Religio. 1995, roč. 3, č. 2, s. 193–195.

Článek
Heller, Jan. [Prosecký, Jiří. Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie]. Religio. 1996, roč. 4, č. 1, s. 104–108.

Článek
Heller, Jan. Symbolika hradeb a bran ve Starém zákoně. Religio. 2003, roč. 11, č. 2, s. 295–297.

Článek
Heller, Jan. [Theissen, Gerd. Galilejský: historické bádání o Ježíši formou vyprávění]. Religio. 1997, roč. 5, č. 2, s. 173–175.

Článek
Heller, Jan. [Tibetská kniha mrtvých: bardo thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání)]. Religio. 1995, roč. 3, č. 1, s. 107–111.

Článek
Heller, Jan; Horyna, Břetislav. Úvodní slovo. Religio. 1993, roč. 1, č. 1, s. 3–5.

Článek
Heller, Jan. Zápas Izraele s náboženskými představami jeho okolí. Religio. 2000, roč. 8, č. 1, s. 87–95.