Heller, Jan

Name variants:

Heller, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 20 of 20.

Article
Heller, Jan. [Bárta, Miroslav. Sinuhetův útěk z Egypta: Egypt a Syropalestina v době Abrahamově]. Religio. 2000, vol. 8, iss. 1, pp. 121–122.

Article
Heller, Jan. Bilancování. Religio. 2005, vol. 13, iss. 2, pp. 329–330.

Article
Heller, Jan. [Čech, Pavel, ed. Pocta profesoru Jaroslavu Oliveriovi]. Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 301–304.

Article
Heller, Jan. [Epos o Gilgamešovi. Přeložili Jiří Prosecký, Blahoslav Hruška a Marek Rychtařík]. Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 299–301.

Article
Heller, Jan. Hledání jistoty a fundamentalismus. Religio. 1994, vol. 2, iss. 1, pp. 77–82.

Article
Heller, Jan. [Hruška, Blahoslav. Kultovní život starého Sumeru]. Religio. 1995, vol. 3, iss. 2, pp. 189–193.

Article
Heller, Jan. Ještě jednou teologie a religionistika. Religio. 1993, vol. 1, iss. 2, pp. 190–191.

Article
Heller, Jan. [Karfíková, Lenka. Studie z patristiky a scholastiky]. Religio. 1998, vol. 6, iss. 1, pp. 92–93.

Article
Heller, Jan. Podněty k rozhovoru. Religio. 1998, vol. 6, iss. 1, pp. 75–77.

Article
Heller, Jan. [Prosecký, Jiří. "Královské knihy" staré Mezopotámie]. Religio. 1995, vol. 3, iss. 2, pp. 193–195.

Article
Heller, Jan. [Prosecký, Jiří. Prameny moudrosti: mudroslovná literatura staré Mezopotámie]. Religio. 1996, vol. 4, iss. 1, pp. 104–108.

Article
Heller, Jan. Symbolika hradeb a bran ve Starém zákoně. Religio. 2003, vol. 11, iss. 2, pp. 295–297.

Article
Heller, Jan. [Theissen, Gerd. Galilejský: historické bádání o Ježíši formou vyprávění]. Religio. 1997, vol. 5, iss. 2, pp. 173–175.

Article
Heller, Jan. [Tibetská kniha mrtvých: bardo thödol (vysvobození v bardu skrze naslouchání)]. Religio. 1995, vol. 3, iss. 1, pp. 107–111.

Article
Heller, Jan; Horyna, Břetislav. Úvodní slovo. Religio. 1993, vol. 1, iss. 1, pp. 3–5.

Article
Heller, Jan. Zápas Izraele s náboženskými představami jeho okolí. Religio. 2000, vol. 8, iss. 1, pp. 87–95.