Religio 2012, roč. 20, č. 1

Obrázek
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Téma: "Religionistika jako vědecký obor: iluze?" – Special feature: "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?"
Page Title
[5]-8 Introduction to the discussion "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?" Zbíral, David | pdficon
[9]-18 Religious studies as a scientific discipline: the persistence of a delusion Martin, Luther H.; Wiebe, Donald | pdficon
[19]-26 Is an unbiased science of religion impossible? Hödl, Hans Gerald | pdficon
[27]-38 The study of religion as a scientific discipline : a comment on Luther Martin and Donald Wiebe's paper Seiwert, Hubert | pdficon
[39]-42 A scientific discipline: the persistence of a delusion? Kundt, Radek | pdficon
[43]-53 Rethinking the relationship between the study of religions, theology and religious concerns : a response to some aspects of Wiebe's and Martin's paper Bubík, Tomáš | pdficon
[55]-61 Straw men and scientific nostalgia : a response to Luther H. Martin and Donald Wiebe Stuckrad, Kocku von | pdficon
[63]-72 Why the possible is not impossible but is unlikely: a response to our colleagues Martin, Luther H.; Wiebe, Donald | pdficon
Studie – Articles
Page Title
[73]-92 Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách Michalíková, Jana | pdficon
[93]-106 Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století Zbíral, David | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[107]-122 Avicennovo učení o lásce Vitásková, Magdaléna | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[123]-125 [Horyna, Břetislav. Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft: Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie] Gebelt, Jiří | pdficon
125-127 [Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel] Melniková, Nora | pdficon
127-128 [Šedinová, Jiřina a kol. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: mezi integrací a izolací] Mičaninová, Mária | pdficon
128-129 [Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii] Förster, Josef | pdficon
130-133 [Večerková, Eva; Frolcová, Věra. Evropské Vánoce: v tradicích lidové kultury] Navrátilová, Alexandra | pdficon
133-137 [Lužný, Dušan; Václavík, David a kol. Individualizace náboženství a identita: poznámky k současné sociologii náboženství] Ryšavý, Dan | pdficon
138-140 [Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: k sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941] Karásek, Matej | pdficon
140-142 [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku] Šindelář, Pavel | pdficon
142-144 [Madsen, Richard. Democracy's Dharma: religious renaissance and political development in Taiwan] Pokorny, Lukas | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[145] Pokyny pro autory | pdficon