Religio 2012, roč. 20, č. 1

Image
Rok
2012
Rok vydání
2012
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Ústav FF MU
Téma: "Religionistika jako vědecký obor: iluze?" – Special feature: "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?"
Page Title
[5]-8 Introduction to the discussion "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?" Zbíral, David | pdficon
[9]-18 Religious studies as a scientific discipline: the persistence of a delusion Martin, Luther H.; Wiebe, Donald | pdficon
[19]-26 Is an unbiased science of religion impossible? Hödl, Hans Gerald | pdficon
[27]-38 The study of religion as a scientific discipline : a comment on Luther Martin and Donald Wiebe's paper Seiwert, Hubert | pdficon
[39]-42 A scientific discipline: the persistence of a delusion? Kundt, Radek | pdficon
[43]-53 Rethinking the relationship between the study of religions, theology and religious concerns : a response to some aspects of Wiebe's and Martin's paper Bubík, Tomáš | pdficon
[54] Nový orient | pdficon
[55]-61 Straw men and scientific nostalgia : a response to Luther H. Martin and Donald Wiebe Stuckrad, Kocku von | pdficon
[62] [Homo experimentalis: experimental approaches in the study of religion: call for papers for the 2012 conference presented by The Laboratory for Experimental Research of Religion (LEVYNA), The Czech Association for the Study of Religions, and the Department for the Study of Religions, Masaryk University] | pdficon
[63]-72 Why the possible is not impossible but is unlikely: a response to our colleagues Martin, Luther H.; Wiebe, Donald | pdficon
Studie – Articles
Page Title
[73]-92 Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách Michalíková, Jana | pdficon
[93]-106 Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století Zbíral, David | pdficon
Rozhledy – Commentaries and discussions
Page Title
[107]-122 Avicennovo učení o lásce Vitásková, Magdaléna | pdficon
Recenze – Reviews
Page Title
[123]-125 [Horyna, Břetislav. Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft: Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie] Gebelt, Jiří | pdficon
125-127 [Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel] Melniková, Nora | pdficon
127-128 [Šedinová, Jiřina a kol. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: mezi integrací a izolací] Mičaninová, Mária | pdficon
128-129 [Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii] Förster, Josef | pdficon
130-133 [Večerková, Eva; Frolcová, Věra. Evropské Vánoce: v tradicích lidové kultury] Navrátilová, Alexandra | pdficon
133-137 [Lužný, Dušan; Václavík, David a kol. Individualizace náboženství a identita: poznámky k současné sociologii náboženství] Ryšavý, Dan | pdficon
138-140 [Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: k sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941] Karásek, Matej | pdficon
140-142 [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku] Šindelář, Pavel | pdficon
142-144 [Madsen, Richard. Democracy's Dharma: religious renaissance and political development in Taiwan] Pokorny, Lukas | pdficon
hidden section Pokyny pro autory
Page Title
[145] Pokyny pro autory | pdficon