1

Title: Religio
Year: 2012
Volume: 20
Issue: 1
Publication year
2012
ISSN
1210-3640 (print)
2336-4475 (online)
Téma: "Religionistika jako vědecký obor: iluze?" – Special feature: "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?"
Title Document
Introduction to the discussion "Religious studies as a scientific discipline: a delusion?" | [5]–8
Zbíral, David
PDF
Religious studies as a scientific discipline: the persistence of a delusion | [9]–18
Martin, Luther H.; Wiebe, Donald
PDF
Is an unbiased science of religion impossible? | [19]–26
Hödl, Hans Gerald
PDF
The study of religion as a scientific discipline : a comment on Luther Martin and Donald Wiebe's paper | [27]–38
Seiwert, Hubert
PDF
A scientific discipline: the persistence of a delusion? | [39]–42
Kundt, Radek
PDF
Rethinking the relationship between the study of religions, theology and religious concerns : a response to some aspects of Wiebe's and Martin's paper | [43]–53
Bubík, Tomáš
PDF
Straw men and scientific nostalgia : a response to Luther H. Martin and Donald Wiebe | [55]–61
Stuckrad, Kocku von
PDF
Why the possible is not impossible but is unlikely: a response to our colleagues | [63]–72
Martin, Luther H.; Wiebe, Donald
PDF
Studie – Articles
Title Document
Horizontalita a vertikalita ve staroseverských kosmologických představách | [73]–92
Michalíková, Jana
PDF
Skeptický a materialistický proud ve středověkém křesťanství : případ z Itálie 13. století | [93]–106
Zbíral, David
PDF
Rozhledy – Commentaries and discussions
Title Document
Avicennovo učení o lásce | [107]–122
Vitásková, Magdaléna
PDF
Recenze – Reviews
Title Document
[Horyna, Břetislav. Kritik der religionswissenschaftlichen Vernunft: Plädoyer für eine empirisch fundierte Theorie und Methodologie] | [123]–125
Gebelt, Jiří
PDF
[Mánavadharmašástra, aneb, Manuovo ponaučení o dharmě. Ze sanskrtu přeložil a poznámkami opatřil Dušan Zbavitel] | 125–127
Melniková, Nora
PDF
[Šedinová, Jiřina a kol. Dialog myšlenkových proudů středověkého judaismu: mezi integrací a izolací] | 127–128
Mičaninová, Mária
PDF
[Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii] | 128–129
Förster, Josef
PDF
[Večerková, Eva; Frolcová, Věra. Evropské Vánoce: v tradicích lidové kultury] | 130–133
Navrátilová, Alexandra
PDF
[Lužný, Dušan; Václavík, David a kol. Individualizace náboženství a identita: poznámky k současné sociologii náboženství] | 133–137
Ryšavý, Dan
PDF
[Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: k sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941] | 138–140
Karásek, Matej
PDF
[Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku] | 140–142
Šindelář, Pavel
PDF
[Madsen, Richard. Democracy's Dharma: religious renaissance and political development in Taiwan] | 142–144
Pokorny, Lukas
PDF
hidden section Pokyny pro autory
Title Document
Pokyny pro autory | [145]
PDF