[Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku]

Title: [Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku]
Source document: Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 140-142
Extent
140-142
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Havlíček, Jakub. Cesty božstev: otázky interpretace náboženství a nacionalismu v moderním Japonsku. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 223 s. ISBN 978-80-210-5563-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.