[Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii]

Title: [Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii]
Author: Förster, Josef
Source document: Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 128-129
Extent
128-129
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Valtrová, Jana. Středověká setkání s "jinými": modloslužebníci, židé, saracéni a heretici v misionářských zprávách o Asii. Vyd. 1. Praha: Argo, 2011. 209 s. Každodenní život; sv. 47. ISBN 978-80-257-0399-1.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.