[Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: k sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941]

Title: [Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: k sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941]
Author: Karásek, Matej
Source document: Religio. 2012, vol. 20, iss. 1, pp. 138-140
Extent
138-140
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Fujda, Milan. Akulturace hinduismu a formování moderní religiozity: k sociálním dějinám českého okultismu 1891-1941. Vyd. 1. Praha: Malvern, 2010. 335 s. Religio; sv. 6. ISBN 978-80-86702-81-0.